Dom Jantoń mecenasem spektakli w Teatrze Wielkim w Łodzi

D o m J a n t o ń m e c e n a s e m s p e k t a k l i w T e a t r z e W i e l k i m w Ł o d z i

Facebook
Twitter
LinkedIn
Beata Jantoń w Teatrze Wielkim w Łodzi
Dom Jantoń mecenasem spektakli w Teatrze Wielkim w Łodzi.
 
Nasza pasja do sztuki wina łączy się tutaj z pasją do Wielkiej Sztuki Teatru. Inspirowana naszym wspólnym zaangażowaniem i miłością do piękna w każdej postaci.
 
Jesteśmy dumni, że możemy budować most między tymi dwoma światami sztuki.
 
PRIME Orchestra z Charkowa to prawdziwa sensacja sceny muzycznej!
 
Zebrane na koncercie środki zostaną przeznaczone na pomoc osobom cierpiącym w wyniku rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainie.
Beata Jantoń
Beata Jantoń

Pasjonatka win, enolog
_
Cieszę się, że czytasz mojego bloga.
Zapraszam Cię do częstych wizyt i obserwowania naszych mediów społecznościowych.