DOM JANTOŃ at Polish Wine Festival in Brussels

D O M J A N T O Ń a t P o l i s h W i n e F e s t i v a l i n B r u s s e l s

Facebook
Twitter
LinkedIn

DOM JANTOŃ wins he hearts of Poles in Belgium and beyond…

On November 23, Dom Jantoń appeared at the Polish Wine Festival in Brussels. This is a business event organized by the Embassy of the Republic of Poland in Belgium under the patronage of Ambassador Rafał Siemianowski 🇵🇱, during which Dom Jantoń’s flagship products were presented to representatives of the local wine, catering and food industry – sommeliers, importers, restaurateurs, as well as representatives of food chains.

Photo report

Beata Jantoń
Beata Jantoń

Pasjonatka win, enolog
_
Cieszę się, że czytasz mojego bloga.
Zapraszam Cię do częstych wizyt i obserwowania naszych mediów społecznościowych.