DOM JANTOŃ na gali charytatywnej na rzecz Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?”

D O M J A N T O Ń n a g a l i c h a r y t a t y w n e j n a r z e c z F u n d a c j i E w y B ł a s z c z y k A k o g o ?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Dnia 17 listopada 2023 r. w Hotelu Airport Okęcie w Warszawie Dom Jantoń miał zaszczyt uczestniczyć w uroczystej gali  charytatywnej na rzecz Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?” oraz Kliniki Budzik, zorganizowanej przez magazyn „Businesswoman & life”.

Podczas licytacji można było licytować między innymi: dwupak win musujących Zero Dosage oraz Blanc de Blancs Dom Jantoń wraz z dwuosobowym zaproszeniem do winnicy DOM JANTOŃ.

W wyniku licytacji udało się pozyskać dla Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?” oraz Kliniki Budzik 64.000 zł.

W ubiegłym roku Fundacja „Akogo?” obchodziła swoje 20-lecie. Od początku działalności Kliniki Budzik udało się wybudzić prawie 100 pacjentów ze śpiączki!

Relacja z Gali Charytatywnej

Beata Jantoń
Beata Jantoń

Pasjonatka win, enolog
_
Cieszę się, że czytasz mojego bloga.
Zapraszam Cię do częstych wizyt i obserwowania naszych mediów społecznościowych.